Sofia Niklasson, sopran

 
 

Sofia Niklasson är verksam som solist, framför allt inom barock- och den nutida musikgenren. Hon har framträtt med orkestrar som Rebaroque, Musica Vitae, Sveriges Radios Symfoniorkester och Drottningholms barockensemble. Återkommande på repertoiren är Bachs Juloratorium och passioner, Mozarts och Faurés Requiem, Händels Messias m.fl verk, men Sofia har också medverkat vid ett flertal uruppföranden. Senast i februari 2014 då Sven-David Sandströms Matteuspassion uruppfördes i Berlinerfilharmonin med Sofia som del av evangelistkvartetten.  Med Kroumata har hon ett antal gånger framfört Steve Reichs Drumming, bl a i Reykjavik, Paris och Rom. Under våren 2012 var Sofia gästartist på Olas Salos konserter med Sveriges Radios Symfoniorkester i Berwaldhallen och Gävle Symfoniorkester i Gävle Konserthus.

I februari 2015 uruppfördes verket ”Nu” skrivet för Sofia, Uppsala Kammarsolister och Uppsala Akademiska Kammarkör av Alexander Öberg. Sofia kommer även att vara sopransolist vid inspelningen av Fredrik Sixtens Johannespassion i februari 2016.

Lyssna:

Didos lament med Sofia och Sveriges Radios symfoniorkester.

Aktuellt:
En passionerad vår:
Fredrik Sixtens Johannespassion-Ersta kyrka den 28 februari kl 18. 
Bachs Matteuspassion -Gustaf Vasa kyrka den 13 mars kl 16.
Bachs Johannespassion -Sankt Görans kyrka den 20 mars kl 16.
Hör dessutom Sofia framföra Previns Four songs for soprano, cello and piano med Astrid Lindell och Terés Löf den 14 mars kl 12 i Studio 2, Radiohuset!